BANKOWOŚĆ INTERNETOWA– to obecnie najprężniej rozwijająca się dziedzina bankowości. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie umożliwia Klientom dostęp do rachunków przez 24 h na dobę za pośrednictwem usługi Bs24. Pozwala to zaoszczędzić czas i liczbę wizyt w Banku. Po dokonaniu niewielu formalności możecie Państwo : 
  • realizować zlecenia płatnicze w walutach PLN, USD, EUR
  • tworzyć definicje przelewów (np. ZUS, US i inne),
  • przeglądać stany obrotów na rachunkach bankowych (bieżących, terminowych lub kredytowych),
  • przeglądać lub drukować szczegóły płatności,
  • zakładać atrakcyjnie oprocentowane lokaty dla posiadaczy ROR**.
* tylko na rachunki prowadzone w BS Chrzanów
** oferta dotyczy tylko posiadaczy ROR w BS Chrzanów
 
 
Usługa Bs24 jest w pełni bezpieczna. Połączenie jest transmisją szyfrowaną. Dzięki temu wszelkie przesyłane informacje dostępne są wyłącznie dla uprawnionego użytkownika. Wszystkie operacje przeprowadzane na rachunkach, wymagają dodatkowego uwierzytelnienia przez podanie jednorazowego hasła (znanego tylko upoważnionemu użytkownikowi).
 
Lp. Rodzaj czynności Stawki prowizji (opłat)
osoby fizyczne firmy
1. Opłata za aktywację usługi Bs24 bez opłat bez opłat
2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bs24
Uwaga: wysokość opłaty nie zależy od ilości udostępnionych rachunków
1,00zł 5,00zł
3. Realizacja polecenia przelewu przy wykorzystaniu usługi Bs24 z rachunku Posiadacza na rachunek bankowy prowadzony przez BS w Chrzanowie bez opłat bez opłat
4. Realizacja polecenia przelewu przy wykorzystaniu usługi Bs24 z rachunku Posiadacza na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank 0,80 zł 1,00 zł
5. Wydanie listy haseł jednorazowych bez opłat bez opłat
6. Wysłanie hasła jednarazowego za pomocą SMS bez opłat bez opłat
7. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi Bs24 bez opłat bez opłat
8. Wydanie loginu (identyfikatora) 5,00 zł 5,00 zł
9. Zmiana w karcie upoważnień do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem usługi Bs24 5,00 zł 5,00 zł
© 2007 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Aleja Henryka 22, 32-500 Chrzanów, tel. 32 624 09 99 , fax 32 623 24 25,
e-mail : sekretariat-bs.chrzanow@bankbps.pl | projekt strony: RawaNet